Impressum - The.Apartment - Bad Hofgastein

The.Apartment Bad Hofgastein
The.Apartment
Bad Hofgastein
Ga naar de inhoudImpressum
.
ROMAN & STEPHAN WIEDL
Bergkristallweg 8
5630 Bad Hofgastein
OOSTENRIJK

UID                            ATU75196538
Registratienr.         50402-000665-2020
TELEFOON
+43 664 226 2071 (Roman)
+43 699 1019 9553 (Stephan)
EMAIL
URL

Verklaring over de informatieplicht (verklaring inzake gegevensbescherming)

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving, maar we zijn niet verplicht om informatie van derden die wordt verzonden of opgeslagen te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.
Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat we kennis krijgen van een specifieke rechtsovertreding. Zodra we op de hoogte zijn van dergelijke juridische overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er werd geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten
De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitant van de website zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Oostenrijkse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.
Het logo is eigendom van de beheerder van de homepage. De overige afbeeldingen zijn eigendom van de exploitant of gratis afbeeldingen van Pixabay.

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming (AVG) en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Onze website kan meestal worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Neem contact op
Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens door ons bewaard voor maximaal zes maanden voor de afhandeling van het verzoek en bij eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Koekjes
Onze website maakt geen gebruik van zogenaamde cookies.

Jou rechten
U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar met betrekking tot uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u per e-mail of de gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen bij ons.

Registratie nummer
Sinds 1 september 2020 is volgens 10 van de Salzburgse wet op de accommodatiebelasting de informatieplicht van toepassing bij het aanbieden van accommodatie, bijvoorbeeld op online boekingsplatforms.
Bij het uitbrengen van een bod dient de accommodatieverschaffer de te betalen algemene overnachtingsbelasting en het bedrag daarvan op te geven, alsmede het registratienummer van de accommodatie: 50402-000665-2020. De belastingtarieven zijn te vinden in het gedeelte Prijzen en kosten onder Belastingen.

The.Apartment
Bad Hofgastein

CONTACT DETAILS
Telefoon: +43 664 226 2071
Contact    Impressum     Voorwaarden
Terug naar de inhoud